Σύστημα για τον αυτόματο διαχωρισμό ενός ασκού ολικού αίματος σε παράγωγα
Το σύστημα Atreus 3C αποτελείται από τη συσκευή διαχωρισμού και ειδικό λογισμικό για την αποθήκευση στοιχείων με ενσωματωμένο Bar Code. Συνοδεύεται από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα καταγραφής και διαχείρισης στοιχείων της μονάδας αίματος και των παραγώγων αυτής. Διαθέτει οθόνη αφής με τις οδηγίες να απεικονίζονται μέσω γραφικών για ευκολία στη χρήση.
Η συσκευή επεξεργασίας και διαχωρισμού ολικού αίματος περιλαμβάνει ειδικές βαλβίδες με συγκολλητές για την αυτόματη συγκόλληση των γραμμών στο τέλος της διαδικασίας, ανιχνευτή διαρροής και ανιχνευτή στοιβάδας ερυθρών.
Υπάρχει ειδική υποδοχή για την εύκολη τοποθέτηση της μονάδας αίματος πριν την έναρξη του διαχωρισμού.
Είναι αθόρυβο <65db, τροχήλατο με (4) ρόδες στη βάση του και μικρών διαστάσεων Είναι εύκολο στη χρήση του και στο καθαρισμό του. Αναλυτικότερα:
Το σύστημα Atreus 3C παράγει μια μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών κυττάρων, μια μονάδα πλάσματος και συμπυκνωμένα αιμοπετάλια από ένα ασκό ολικού αίματος. Τα συμπυκνωμένα ερυθρά φιλτράρονται εκτός συσκευής (off-line) με ενσωματωμένο φίλτρο ερυθρών. Το πλάσμα είναι ουσιαστικά χωρίς κύτταρα και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Τα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια συγκεντρώνονται με pooling σετ (χρησιμοποιώντας τη συσκευή άσηπτης συγκόλλησης) και φιλτράρονται με μια απλή διαδικασία που δεν απαιτεί οποιαδήποτε φυγοκέντρηση ή χρήση άλλου μηχανήματος.

Το Atreus 3C χρησιμοποιείται ήδη σε διάφορα Κέντρα Αιμοδοσίας στην Ευρώπη.
Παρέχει ευκολία και ταχύτατη χρήση. Ο χρόνος διάρκειας για μια ολοκληρωμένη διαδικασία δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά.