Σύστημα για την Αδρανοποίηση Παθογόνων
Το Σύστημα Mirasol, είναι ένα σύστημα για την Αδρανοποίηση Παθογόνων ,το οποίο με μια πολύ εύκολη διαδικασία χρησιμοποιεί την ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2)και τις ακτίνες φάσματος UV (εύρους 265-370 nm) για να απενεργοποιήσει (μειώσει) τους ιούς (καλυπτόμενους και μη), τα βακτήρια gram(+) και gram(-), τα παράσιτα και τα λευκά αιμοσφαίρια που μπορεί να υπάρχουν στα συλλεγόμενα παράγωγα του αίματος, αιμοπετάλια και πλάσμα.

Συγκεκριμένα η ριβοφλαβίνη σε συνδυασμό με ακτίνες UV αλληλεπιδρά με την guanine στην αλυσίδα των νουκλεικών οξέων, διασπώντας αυτήν και αποτρέποντας τον περαιτέρω πολλαπλασιασμό της. Η αντίδραση αυτή είναι μη αναστρέψιμη.

Η ριβοφλαβίνη (και τα φωτοπαράγωγά της) είναι μη τοξική χωρίς να δημιουργεί μεταλλάξεις και υπάρχει ήδη σε χαμηλά επίπεδα στο αίμα. Η διαδικασία με το σύστημα Mirasol δεν απαιτεί την αφαίρεση της ριβοφλαβίνης ή τα φωτοπαράγωγά της πριν την μετάγγιση των αιμοπεταλίων ή του πλάσματος. Το σύστημα Mirasol μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αιμοπετάλια, που η αποθήκευση τους θα γίνει σε πλάσμα ή σε προσθετικό διάλυμα συντήρησης (PAS). Αφορά αιμοπετάλια αφαίρεσης ή αιμοπετάλια που έχουν προκύψει από συγκέντρωση Buffy-Coat ή PRP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επεξεργασμένα παράγωγα( αιμοπετάλια και πλάσμα ) με το σύστημα Mirasol παραμένουν βιώσιμα και λειτουργικά. Το Ph και η ποιότητα των επεξεργασμένων αιμοπεταλίων με αφαίρεση ή τα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια (Buffy coat) με το σύστημα Mirasol διατηρούνται επαρκώς για επάνω από 5 ημέρες.